Line Fihl


Jeg er født i 1970, uddannet fra Århus universitet (cand.psych) i 1999, og siden uddannet som specialist i børnepsykologi i 2007, og som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri i 2015, ligesom jeg er uddannet i kognitiv terapi og compassionfokuset terapi. 


Jeg har arbejde både i det offentlige system og i det private, og har nu egen klinisk i Hammel, 25 km fra Århus, 20 km fra Silkeborg og 35 km fra Randers.


Jeg er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, medlem af Dansk Psykologforening, og følger de Etiske principper for Nordiske Psykologer, og arbejder i fortrolighed.


Jeg har arbejdet som psykolog i 25 år, både indenfor børne- og ungdomspsykiatrien  og  med dybdegående psykologiske undersøgelser af voksne (forældrekompetenceundersøgelser). 


Jeg har løbende lavet terapi, og har et indgående kendskab til stresstilstande, depression, angst, lavt selvværd og ift. at være forældre til børn med diagnoser. 


Jeg er vant til at skabe en tillidsfuld og respektfuld kontakt til mennesker, og har en solid erfaring med at analysere, hvad der skal til for at bringe mennesker i bedre trivsel og hvordan de får styrket deres kompetencer. 


Jeg har arbejdet med mindfulness og meditation gennem en lang årrække, og bruger bl.a. mindfulness og visualiseringsteknikker til at opbygge ressourcer hos den enkelte, foruden traditionel samtale.

Specialpsykolog

Line Fihl
Telefon 22 63 02 29
Email:
Line_fihl@hotmail.com

Hammel 8450.
CVR-nr. 41452846